Historie klubu

Fotbalový klub s názvem FC Kopřivnice je spolkem vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Spolek je organizátorem a představitelem fotbalu na území města Kopřivnice. 

Osoby, které se sdružily za účelem provozování fotbalu a činností s ním spojených, přijaly název FC Kopřivnice a dohodly se na vnitřní organizaci. Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým vlastním stanovám a právnímu řádu České republiky.

Sídlo fotbalového klubu FC Kopřivnice:
Letní stadion
Komenského 830
Kopřivnice 
742 21

Současnému vedení klubu jde v první řadě hlavně o masovou výchovou mládeže. Cíl plní vytvořením co nejširší vlastní základny s velkým počtem mládežnických mužstev. Podle dosavadních dosažených výsledků se tato práce s mládeží našemu fotbalovému klubu daří. Tato strategie však vyžaduje mnoho kvalifikovaných trenérů a to hlavně dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat své osobní volno výchově talentované fotbalové mládeže. Vedení klubu posílá tyto dobrovolné trenéry (nejvíce z řad tatínků některých mladých fotbalistů) na trenérské kurzy a to na náklady klubu. Přivítá proto jakoukoliv pomoc po této stránce zajištění výchovy mládeže. Ať už se jedná o pomoc fyzickou (trenéři, asistenti a vedoucí mužstev) a nebo i jakoukoliv finanční výpomoc například formou umístění reklamy v prostorách Letního stadionu. Výchovou vlastní mládeže sleduje fotbalový klub v neposlední řadě další cíle a to například postupné doplnění mužstva dospělých vlastními kvalitními odchovanci.

Z historie klubu

Náš fotbalový klub byl založen v roce 1920. V pozdějším období existoval pod těmito názvy:
1920 SK Kopřivnice
1934 SK Tatra Kopřivnice
1948 SOKOL TATRA Kopřivnice
1953 DSO SPARTAK Kopřivnice
1957 TJ TATRA Kopřivnice
1993 ASK TATRA Kopřivnice
2001 FC Kopřivnice


Znak klubu